Rezerwacja

Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane na podany adres e-mail.
Rezerwacja on-line to szybki i wygodny sposób zgłoszenia pobytu w naszym obiekcie.
Przesłanie formularza nie jest jednoznaczne z dokonaniem rezerwacji.

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest ZYG ZAK, ul. Środkowa 182, 34-405 Białka Tatrzańska, NIP: 7361458020, REGON: 120145518 , adres poczty elektronicznej (e-mail):w tym miejscu pytanie jaki adres e-mail podajemy, tel. 785 315 935.

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:

 1. świadczenia usługi drogą elektroniczną na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
 3. marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
 3. do usunięcia danych;
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności.

Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.


(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

ZANIM DOKONASZ REZERWACJI ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM.

 Regulamin płatności i rezerwacji


1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie www.novobilski.pl. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych świadczonych przez Novobilski oraz w celach związanych z realizacją rezerwacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 962 z późniejszymi zmianami).

2. Rezerwacja gwarantowana to rezerwacja opłacona zadatkiem w wysokości 30% wartości rezerwacji (jednak nie mniej niż za jedną dobę hotelową) do 3 dni roboczych od złożenia rezerwacji. Jednocześnie wpłata zadatku, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwacji.

3. Inny termin wpłaty zadatku może ustalić recepcja obiektu.

4. Brak wpłaty zadatku za rezerwację w terminie wskazanym skutkuje anulacją rezerwacji.

5. Zadatek wpłacony zgodnie z powyższymi zasadami jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji bądź zmiana terminu następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. W przypadku anulacji rezerwacji we wskazanym terminie zwrotowi podlega 100% wpłaconego zadatku.
   
6. W przypadku chęci zmiany terminu rezerwacji na inny dogodny, istnieje taka możliwość w terminie minimum 21 dni przed rozpoczęciem pobytu, w miarę dostępności miejsc noclegowych.

7. Zmiana terminu rezerwacji zgodnie z pkt. 6 może być dokonana wyłącznie jeden raz.

8. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późnie jszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

9.Niepojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi, jeżeli nie ustalono inaczej.


10. Pozostała płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu. Płatności można dokonywać: gotówką, kartą płatniczą lub przelewem  na poniżej podany nr konta:

   NOVOBILSKI – ZYG ZAK ARTUR NOWOBILSKI

    ul. Środkowa 182
    34-405 Białka Tatrzańska
    Pieniński Bank Spółdzielczy
    nr konta: 14 8817 0000 2001 0400 0541 0001

    SWIFT/BIC CODE: SPRUPLP1XXX  ( dla przelewów zagranicznych)