Regulamin Restauracji Novobilski

 1. Restauracja „NOVOBILSKI” mieści się w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowej 182.
 2. Na teren restauracji składa się: budynek restauracji, teren przylegający do restauracji (ogród) oraz parking. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie całego obiektu.
 3. Każdy z Gości Restauracji „NOVOBILSKI” jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie restauracji jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
 4. Na terenie restauracji można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w restauracji „NOVOBILSKI”, chyba że dokument zatwierdzony przez menadżera stwierdza inaczej.
 5. Restauracja „NOVOBILSKI” serwuje dla Gości mieszkających w obiekcie: śniadania (7:30 do 10:00)* oraz obiadokolacje (16:00-19:00)*. O ile cena posiłków nie jest wliczona w pobyt w obiekcie są one odpłatne – informacje można uzyskać u obsługi restauracji.
 6. Zabrania się wynoszenia posiłków poza teren restauracji. Zakaz dotyczy jedzenia serwowanego podczas śniadań (szwedzki stół) oraz obiadokolacji. Kara umowna wynosi 30 PLN/1 os.
 7. Reklamacje dotyczące potraw uwzględnia się wyłącznie podczas konsumpcji, a nie po jej zakończeniu.
 8. Restauracja „NOVOBILSKI” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nierozważnego zachowania, a zwłaszcza skaleczenia bądź innego rodzaju uszkodzenia ciała nabyte podczas przebywania na terenie restauracji.
 9. Za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie restauracji nie odpowiadamy.
 10. Za dzieci przebywające na terenie restauracji odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Za dzieci pozostawione bez opieki restauracja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 11. Osoby nietrzeźwe mogą pozostać nie obsłużone. Pracownicy restauracji mogą wyprosić osobę nietrzeźwą z terenu restauracji.
 12. Osobom poniżej 18 roku życia alkoholu nie sprzedajemy. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy.
 13. Wstęp do Restauracji „NOVOBILSKI” oznacza zgodę klienta na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez restaurację do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.
 14. Każdy Gość Restauracji, który łamie prawo lub regulamin restauracji, niszczy jej mienie będzie ponosił konsekwencje finansowe oraz karne.
 15. Restauracja „NOVOBILSKI” uwzględnia następujące rabaty:
  1. rabat w wysokości 10 % dla Gości obiektu NOVOBILSKI
  2. rabat w wysokości 10% dla Klientów wypożyczalni i sklepu Zyg Zak,
  3. rabat w wysokości 10% dla Gości posiadających przy sobie aktywny karnet systemu TatrySki,
  4. rabat w wysokości 10% dla Gości posiadających przy sobie aktywną Kartę Tatrzańską,
  5. rabat w wysokości 10% dla Gości posiadających przy sobie ulotkę z kuponem rabatowym.
 16. Rabaty nie łączą się ze sobą.
 17. Kartę rabatową Gość Restauracji jest obowiązany pokazać przed dokonaniem zamówienia. Obsługa może nie uwzględnić rabatu jeżeli karta została okazana w późniejszym czasie.
 18. Regulamin jest dostępny w restauracji „NOVOBILSKI” przy ul. Środkowej 182, 34-405 Białka Tatrzańska lub na stronie internetowej www.novobilski.pl.
 19. Restauracja „NOVOBILSKI” nie odpowiada za błędy w druku materiałów promocyjnych, ulotek, broszur informacyjnych itp.
 20. Restauracja „NOVOBILSKI” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny.
 21. Restauracja „NOVOBILSKI” zabronione jest wprowadzania zwierząt na teren obiektu.
 22. Regulamin obowiązuje od 01.08.2016.
*godziny mogą ulec zmianie